Konya Selçuk Üniversitesi-konya selçuk üniversitesi hakkında genel bilgiler
Anasayfa » Konya Selçuk Üniversitesi

'Konya Selçuk Üniversitesi'


Konya'da üniversite açılması konusunun gündeme geldiği tarih 1955 yılıdır. Bu tarihte Konya'da üniversitenin kurulması için TBMM'de bir kanun tasarısı hazırlandı. Tasarı, Milletvekillerinin yarısından fazlası tarafından da imzalandı. Ancak tasarı talihsiz bir şekilde Milli Eğitim Komisyonu'ndan geçemedi. Bu tarihten 7 yıl sonra, 1962'de Konya, M.E.B.'e bağlı olarak açılan Selçuk Eğitim Enstitüsü ve Yüksek İslâm Enstitüsü ile üniversiteye sahip olma yolunda ilk ciddi adımını atmış oldu. Bu ilk adımın güçlendirilerek geliştirilmesi için 1968 yılında Konya'da Üniversite'yi Kurma ve Yaşatma Derneği kuruldu. Nihayet duyulan yakın ilgi, gösterilen üstün gayret ve sarfedilen çabalar boşa gitmedi ve bugünkü Mühendislik-Mimarlık Fakültesi'nin nüvesini teşkil eden Mühendislik-Mimarlık Yüksekokulu kuruldu. Binası, dersanesi, personeli ve bütçesi olmadığı halde Üniversite'yi Kurma ve Yaşatma Derneği'nin gayretleri ile 1970-1971 eğitim-öğretim yılında çocuk esirgeme kurumuna ait bir binada (Gazi Lisesi yanı) hizmet vermeye başlayan bu yüksekokul, 5 Temmuz 1971 tarih ve 1418 sayılı kanunun 9.maddesine istinaden Konya Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi ünvanını aldı. Üniversitenin kuruluşuna hazırlık safhasını teşkil eden bu üç okuldan asıl üniversiteye geçiş ise, 1975 yılında gerçekleşti. 11 Nisan 1975 tarihinde yürürlüğe giren "4 üniversitenin kurulması ile ilgili" 1873 sayılı kanunla yurdumuzda dört üniversitenin kurulması öngörülmüş ve Selçuk Üniversitesi'de bu kanuna istinaden kurulmuştur. 1976-1977 eğitim-öğretim yılında Fen Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi olmak üzere iki fakülte, 7 bölüm, 327 öğrenci ve 2 kadrolu öğretim üyesi ile faaliyete geçen Selçuk Üniversitesi, 1982 yılına kadar kayda değer bir gelişme gösterememiştir. Selçuk Üniversitesi için atılım yılı 1982 olmuştur. 20 Temmuz 1982 tarih ve 41 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile ilk etapta üniversitenin çekirdeğini oluşturan Fen ve Edebiyat Fakülteleri birleştirilerek Fen-Edebiyat Fakültesi'nin kurulmasına, Selçuk Yüksek Öğretmen Okulu'nun Eğitim Fakültesi'ne dönüştürülmesine, Konya Devlet Mühendislik-Mimarlık Akademisi'nin, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi'ne dönüştürülmesine, Konya Yüksek İslam Enstitüsü'nün İlâhiyat Fakültesi'ne dönüştürülmesine, Hukuk, Tıp, Ziraat ve Veteriner Fakültesi ile Sağlık, Fen ve Sosyal Bilimler Enstitüleri'nin kurulmasına, Yabancı Diller Yüksekokulu'nun kaldırılarak Konya Meslek Yüksekokulu'na dönüştürülmesine, Niğde'de Niğde Meslek Yüksekokulu'nun kurulmasına, Kız Sanat Yüksek Öğretmen Okulu'nun Kız Sanat Eğitim Yüksekokulu'na dönüştürülmesine, Niğde Eğitim Enstitüsü'nün Eğitim Yüksekokulu'na dönüştürülmesine karar verilmiştir. 41 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile bir anda 8 fakülte, 4 yüksekokul ve 3 enstitü seviyesine ulaşmıştır. Bugün ise Selçuk Üniversitesi 16 Fakülte, 1 Devlet Konservatuvarı, 1 Yabancı Diller Yüksekokulu, 2 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, 3 Sağlık Yüksekokulu, 25 Meslek Yüksekokulu, 4 Enstitü, 13 Araştırma ve Uygulama Merkezi ve 60.000'i bulan öğrenci sayısı ile ülkemiz üniversiteleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır.

Diş Hekimliği Fakültesi :
Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1988 yılına öğretime başlamıştır. İlk dönemlerinde tek bir binada hizmet vermekte iken, şimdi iki binada öğretime devam edilmektedir.1996’da 13 öğretim üyesi ve 33 araştırma görevlisi var iken, 2002’de öğretim üyesi sayısı 30, öğrenci sayısı 297, araştırma görevlisi sayısı 50’ye çıkmıştır. Ayrıca aynı sene 33 doktora öğrencisi bulunmaktaydı.2004 yılı itibariyle ise 6 profesör, 12 doçent, 15 yardımcı doçent, 2 öğretim görevlisi, 43 doktora öğrencisi ve 57 araştırma görevlisi bulunmaktadır. 2003-2004 eğitim-öğretim dönemi toplam öğrenci sayısı 301’dir.Yine 1996’da 75 olan ünit sayısı 2002 senesinde 127’ye çıkartılmıştır.1996’da muayene ve tedavi edilen toplam hasta sayısı 6500 iken 2002 yılında 14486 hastaya ulaşılmıştır. 
Adres : Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Alaaddin Keykubat Kampüsü 42079 / KONYA 
Telefon : 0332 241 00 41 
Faks :0332 241 00 62 

Eğitim Fakültesi: 

1962-1963 eğitim-öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Selçuk Eğitim Enstitüsü olarak hizmete açılmış, 1978-1979 eğitim-öğretim yılında Yüksek Öğretmen Okulu’na dönüştürülmüştür. 1982 yılında fakülteye dönüştürülerek Selçuk Üniversitesi’ ne bağlanmıştır. Eğitim Fakültesi bugün Meram Kampüsü’ndeki binalarında 21 Anabilim Dalı ile faaliyetlerine devam etmektedir. Fakültede 19 Profesör, 9 Doçent, 68 Yardımcı Doçent, 61 Öğretim Görevlisi, 104 Araştırma Görevlisi,3 uzman ve 1 Okutman hizmet vermektedir. Birinci Öğretimde 5564 ve İkinci Ö?retimde 2969, olmak üzere toplam 8533 öğrencisiyle eğitim - öğretime devam etmektedir. 

Eğitim Fakültesi’ne ulaşmak için, Konya Otobüs Terminali ’nden belediye otobüslerini ve dolmuş araçlarinyi kullanabilirsiniz. Ayryca şehir merkezinden Meram Yeniyol ve Yaka Meram güzergahlarındaki belediye otobüslerini ve minibüsleri kullanabilirsiniz. Eğitim Fakültesi Kampüsü Meram Yeniyol, Meram Dere ve Aşkan otobüs güzergahları üzerindedir. 
Adres : Selçuk Üniversitesi E?itim Fakültesi Meram Yeniyol / KONYA 
Tel : 0 332 323 82 20 .. 24 (5 Hat) - Fax : 0 332 323 82 25 
E-Mail : egitim@selcuk.edu.tr 


Fen-Edebiyat Fakültesi: 

Fen Fakültesi, 1976-1977 öğretim yılında 6 Bölüm, 233 öğrenci, Edebiyat Fakültesi ise 4 Bölüm ve 104 öğrenci ile Zindankale’deki (günümüzde Mareşal Mustafa Kemal İlköğretim Okulu’nun bulunduğu) binada eğitim ve öğretime başlamıştır.1982 yılında 2547 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu iki fakülte Fen-Edebiyat Fakültesi adıyla birleştirilmiştir.1987-1988 öğretim yılından beri Selçuk Üniversitesi Alâeddin Keykubat Kampüsü’ndeki yeni binasında 15 Bölüm, 17 Program ve 44 Anabilim Dalı ile eğitim-öğretime devam etmektedir.1992-1993 öğretim yılında İkinci Öğretim’e başlanmış ve 1995-1996 öğretim yılı sonunda ilk mezunlarını vermiştir. 

Fakültemizde 15 Profesör, 27 Doçent, 66 Yardımcı Doçent, 26 Öğretim Görevlisi, 55 Araştırma Görevlisi, 1 Uzman olmak üzere 190 Akademik Personel ve 53 İdari Personel görev yapmaktadır.Fakültemizde, Normal Öğretim programında 3454, İkinci Öğretim programında 2797 olmak üzere toplam 6251 öğrenci ile eğitim-öğretime devam edilmektedir. 

Biyoloji, Alman Dili ve Edebiyatı,Fizik, Fransız Dili ve Edebiyatı,İstatistik, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Kimya, Rus Dili ve Edebiyatı,Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyoloji, Arap Dili ve Edebiyatı, Tarih, Fars Dili ve Edebiyatı,Sanat Tarihi, Urdu Dili ve Edebiyatı,Arkeoloji Bölümleriyle eğitim vermektedir. 
Adres:Alaeddin Keykubat Kampüsü / Konya 
Tel : 0.332.241 01 07 
Faks : 0.332.241 01 06 

Güzel Sanatlar Fakültesi: 

Selçuk Üniversitesi son yıllarda ortaya koyduğu fiziki yapılanma, teknolojik donanım, sosyal-spor-kültürel tesisleri ile modern bir üniversite konumundadır. Büyük bir gelişme içerisinde bulunan üniversitemiz bünyesinde, Konya ve ülkemizin kültür ve sanat değerlerini yükselterek çağdaş seviyeye ulaştırmak ve bu konuda yetişmiş eleman ihtiyacını karşılamak üzere Güzel Sanatlar Fakültesi 04.12.1999 tarihinde kurulmuştur. 2001 – 2002 Eğitim Öğretim yılında ise ilk öğrencilerini alarak eğitime başlamıştır. Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi 2001 – 2002 Eğitim Öğretim yılında Geleneksel Türk El Sanatları Bölümüne (Hat - Tezhip) ve Seramik Bölümüne ilk öğrencilerini alarak, 2003 – 2004 Eğitim Öğretim yılından itibaren de İç Mimari ve Çevre Tasarımı Bölümüne öğrenci almayı hedefleyerek faaliyete geçmiştir. 
Adres:S.Ü.Güzel Sanatlar Fakültesi Alaeddin Keykubad Kampüsü KONYA 
Telefon:0 (332) 241 30 28 
e-mail : guzelsanfak@selcuk.edu.tr 
Hukuk Fakültesi: 

Fakültemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 20 Temmuz 1982 tarihindeki 41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile 1983 yılında kurulmustur.Fakültemiz 1983 yılında S.Ü.Egitim Fakültesine ait barakalarda son derece kısıtlı imkanlarla ögretime baslamıs, 1984 Ögretim yılının ikinci yarısında Konya Çocuk Yetistirme Yurdundan kiralanan ek binada altı yıl ögretime devam etmistir.Bu süreç içerisinde Selçuk üniversitesi Rektörlügü ve Fakülte Dekanlıgının özverili çabalarıyla Fakülte kütüphanesi kurulmus ve kitap, süreli yayınlar, artırılmaya çalısılmıstır.Ayrıca Fakültemiz, S.ü.Rektörlügü’nün düzenledigi çesitli panel, sempozyum, konferans gibi kültürel aktivitelere istirak etmis, spor faaliyetlerinde çesitli branslarda basarılar elde etmistir.Bu süre içerisinde Ankara ve Istanbul Hukuk Fakültelerinden, alanlarında ihtisas sahibi degerli ögretim üyelerinin misafir ögretim üyesi olarak katkıları saglanmıstır. 

Fakültemiz su anda egitim faaliyetini sürdürmekte oldugu Kampüsteki binaya 2002 yılında tasınmıstır.Fakültemizde halen Örgün (Normal) ve Ikinci Ögretim programlarında kayıtlı 1766 ögrenci 44 Akademik ve 22 Idari personelle Kampüsteki binasında faaliyet sürdüren ve Selçuk üniversitesinin hızla gelisen Fakültelerinden biridir.Fakültemize 2001-2002 Ögretim yılında 206 ögrenci Normal Ögretime, 206 ögrenci de Ikinci Ögretime kayit yaptırmıstır.2001-2002 ögretim yılında normal ögretim en yüksek 186,781; ikinci ögretim ise 178,889 puanla ögrenci almıstır. 

Fakültemiz toplam 25 ögretim üyesiyle Hukuk Fakülteleri arasında 5. sırada bulunmaktadır. 

Fakültemiz hâkim ve savcılık sınavlarındakı basarılarıyla da Hukuk Fakülteleri arasında ön sıralarda yer almaktadır:31 Mayıs 1998 tarihinde yapılan adlî yargı hâkim adaylıgı sınavını kazanan "30" mezunuyla Fakültemiz tüm Hukuk Fakülteleri arasında "4." sırada yer almıstır. 
18 Subat 2001 tarihide yapılan idarî yargı hâkim adaylıgı sınavında ise Fakültemiz "3." sırada yer almıstır. 
Adres:S.Ü. Hukuk Fakültesi Alâaddin Keykubat Kampüsü 42075 Selçuklu / KONYA 
Tel: (0.332)2410045-2416132 
Fax: (0.332)2410105 


İlahiyat Fakültesi : 

Fakültemiz 24 Kasım 1962 yılında Yüksek İslam Enstitüsü adıyla Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 4 yıllık öğretmen yetiştiren bir kurum olarak öğretime açılmış ve ilk mezunlarını 1966 yılında vermiştir.20 Temmuz 1982 tarihinde Selçuk Üniversitesi’ ne bağlanarak İlahiyat Fakülteleri arasına katılmıştır. Şu an Fakültemizde 16 Profesör, 11 Doçent, 17 Yardımcı Doçent, 10 Öğretim Görevlisi, 10 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 75 akademik personel ile ; İlahiyat Fakültesi Lisans Programı ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgileri Öğretmenliği olmak üzere 2 bölüm halinde eğitim verilmektedir.Öğrencilerimizin daha rahat bir eğitim görmeleri amacıyla Fakültemiz Vakfınca ihtiyaç sahibi başarılı öğrencilere burs verilmektedir. Bilgisayar Lâboratuarı, Yabancı Dil Lâboratuarı, Yemekhane, Sportif tesisler,öğrenci klüpleri ve kantin hizmetleri ile öğrencilerimizin her türlü sosyal faaliyetlerine imkan tanınmaktadır. 27.000 adet kitabı ve diğer bir çok büyük kütüphaneden anında bilgi akışını sağlayabilecek bilgisayar donanımı ile çok kısa bir zaman içinde açık raf sistemine geçecek olan kütüphane öğrencilerimize araştırma ve geliştirme imkanı tanımaktadır. Ayrıca Fakültemiz yerleşmiş bir bilgi işlem ortamı sayesinde öğrencilerimize gerek kayıt gerekse not öğrenimleri konusunda çağın gerektirdiği internet ayrıcalığını sunmaktadır. 
Fakültemiz halen Konya il merkezinde Meram Yeni Yol üzerindeki binasında öğretime devam etmektedir. 
Felsefe ve Din Bilimleri,Temel İslam Bilimleri,İslam Tarihi ve Sanatları,İlköğretim Öğretmenliği 
bölümleriyle eğitim vermektedir. 
Adres:S.U. İlahiyat Fakültesi Meram Yeni Yol Meram/KONYA/TÜRKİYE 
Tel 0-332-3238250-51 
Fax 0-332-3238254 
e-mail: ilahiyat@selcuk.edu.tr 

İletişim Fakültesi: 

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi 1993 yılında Alaaddin Keykubat Kampüsü’nde Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü ile eğitim-öğretime başlamıştır. 1994 yılında Gazetecilik ve 1997 yılında Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü açılmıştır. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümümüzde 1995 yılında, Gazetecilik Bölümümüzde ise 1997 yılında ikinci öğretim de açılarak eğitim sürdürülmektedir.1999 yılı itibariyle 185 kişinin mezun olduğu Fakültemizde bugün 460’ı Halkla İlişkiler ve Tanıtım, 368’i Gazetecilik ve 94’ü Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü’nde olmak üzere toplam 922 öğrenci öğrenim görmektedir. 
Fakültemiz, teorik eğitimin yanında uygulamaya da önem vermektedir. 1994 yılının Nisan ayında kurularak Eylül ayında düzenli yayına geçen ve o günden beri yayın yapan Radyo Üniversite isimli bir radyomuz bulunmaktadır. Radyo yayınlarımız temelde eğitim amaçlı olarak, öğretim elemanları ve uzmanlarımız nezaretinde, öğrencilerimizin katılımıyla 24 saat kesintisiz sürdürülmektedir. 

Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi: 

Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Selçuk Üniversitesi’ne bağlı olarak 11.07.1992 tarih ve 21281 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 3837 Sayılı kanunla kurulmuştur. 1993-1994 yılında İşletme Bölümü’ne 52 öğrenci alarak eğitim- öğretime başlamış olup her öğretim yılında öğrenci sayısında hızlı bir artış görülmektedir. Yeni bölümlerin ve programların (İktisat ve Kamu Yönetimi Örgün ve İkinci Öğretim ve Hazırlık sınıfı programları) açılmasıyla her yıl 700 yeni öğrenci alınmaya başlanmıştır.Halen 2250 civarında öğrenci modern sınıflarda eğitim-öğretime devam etmektedir. Fakültede İşletme Bölüm Başkanlığına bağlı olarak Yönetim ve Organizasyon, Muhasebe ve Finansman, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, Sayısal Yöntemler, Türk Ticaret Hukuku ve Kooperatifçilik adı altında 6 ana bilim dalı; İktisat Bölüm Başkanlığına bağlı olarak Uluslar Arası İlişkiler, İktisat Teorisi, İktisat Tarihi ve İktisat Politikası; Kamu Yönetimi Bölüm Başkanlığına bağlı olarak da Siyaset ve Sosyal Bilimler, Hukuk Bilimleri, Yönetim Bilimleri ile Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı Başkanlıkları bulunmaktadır. 

Karaman ili coğrafi konumu itibariyle ülkenin dört bir yanından geçen yolların merkezi konumunda olmasından dolayı, ulaşımda bir sıkıntısı bulunmamaktadır. Günün her saatinde Karaman-Konya arasında karşılıklı otobüs seferleri, Ankara-İstanbul, Mersin-Adana, Niğde-Aksaray güzergahlarına düzenli otobüs seferleri yapılmaktadır. Yine günlük olarak Karaman-Adana ve Karaman-Konya-İstanbul güzergâhlarında Mavi tren, Gaziantep Toros Ekspresi ve Konya-Ereğli-Niğde güzergâhları arasında Ray-büs seferleri yapılmaktadır. 
Fakültemizin yer aldığı Yunus Emre Kampüsü otogardan 6 km, şehir merkezinden de 3 km uzaklıktadır. Ulaşım düzenli belediye otobüsü seferleri ve minibüsleri ile yapılmaktadır. Otogardan ve İstasyondan(Gar) fakültemize direkt olarak 1.nolu hat minibüsleri ile ulaşılır. 
Adres : Selçuk Üniversitesi Karaman İİBF Yunus Emre Kampüsü Urgan Boğazı Mevkii 
70200/KARAMAN 
Telefon: +90.338.2140406-08 
Fax: +90.338.214 04 05 
e-mail : karamaniktfak@selcuk.edu.tr 

Mesleki Eğitim Fakültesi: 

22 Kasım 1976 tarihinde, Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü’nce açılan 2 yıllık ön lisans eğitimi veren Kız Sanat Yüksek Öğretmen Okulu 2547 sayılı Y.Ö.K. kanunun geçici 28. Maddesi gereğince 22.06.1982 tarih ve 41 sayılı kanun hükmünde kararname ile adı Kız Sanat Eğitimi Yüksekokulu olarak değiştirilmiş ve Eğitim Fakültesi bünyesinde öğretime devam etmiştir.Önce 2 yıllık ön lisans eğitimi veren Kız Sanat Eğitimi Yüksekokulu 1990-1991 öğretim yılında yine aynı statüde 4 yıllık eğitim veren Yüksekokul olarak çalışmalarına devam etmiştir.3 Temmuz 1992 tarih ve 3837 sayılı yasa ile Selçuk Üniversitesi bünyesinde Mesleki Eğitim Fakültesi adı altında akademik kadrosunu oluşturmuş ve 1994-1995 öğretim yılı sonunda ilk mezunlarını vermiştir. 

1999-2000 Öğretim yılında Alaaddin Keykubat Kampüsünde 7500 m2 lik kapalı alana sahip yeni idari ve eğitim binalarına taşınmıştır. Fakültemize bağlı Çocuk Gelişimi ve Ev yönetimi Eğitimi Bölümü (Uygulamalı Anaokulu), El Sanatları Eğitimi Bölümü, Giyim Endüstrisi ve Giyim Sanatları Eğitimi Bölümü, Uygulamalı Sanatlar Eğitimi Bölümlerine bağlı, Ana Bilim ve Ana Sanat dalları ile eğitim ve öğretime devam eden fakültemizde ayrıca idari binada Sanat Evi bulunmaktadır. 

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi: 

Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi başlangıçta, 1970-1971 eğitim-öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Mühendislik-Mimarlık Yüksekokulu olarak açılmış ve 1971 yılında "Konya Devlet Mühendislik-Mimarlık Akademisi" ismini almıştır. O tarihte Konya Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi bünyesinde Makina, İnşaat, Harita-Kadastro ve Mimarlık bölümleri bulunmakta idi. 20.07.1982 tarihinde yürürlüğe giren 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Selçuk Üniversitesi Fen fakültesi bünyesindeki Fizik, Kimya ve Jeoloji Mühendisliği bölümlerinin, Konya Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi bünyesindeki bölümlerle birleştirilmesi sonucunda fakülteye dönüştürülerek Selçuk Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Fakültemize 1987 yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 1992 yılında Çevre Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve Maden Mühendisliği, 1994 yılında Şehir Bölge Planlama, 1995 yılında Bilgisayar Mühendisliği ve 1999 yılında da Kimya Mühendisliği bölümleri katılmıştır. Fakültemiz halen onikisi normal öğretimde, dördü ikinci öğretimde olmak üzere 16 bölüm’de eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca akademik çalışmaların yanı sıra Mühendislik Mimarlık Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi aracılığı ile mimarlık uygulamaları, mühendislik çalışmaları ve danışmanlık hizmetleri de sunmaktadır. 

Selçuk Üniversitesi Müh.-Mim. Fakültesi 42075-Kampüs Konya/TÜRKİYE 
Tel: +90-332-223-2106 - +90-332-223-1975 
Fax: +90-332-241-0635 
e-mail:muhmimfak@selcuk.edu.tr 

Meram Tıp Fakültesi: 

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, 20 Temmuz 1982 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur.Prof.Dr. Asım DUMAN, 20 Eylül 1982 tarihinde “Kurucu Dekan” olarak atanmıştır. Prof.Dr. Uğur ERONGUN, 2 Temmuz 1996 tarihinden beri Dekanlık görevini yürütmektedir. 

Fakültede halen 85 Profesör, 42 Doçent, 74 Yardımcı Doçent, 4 Uzm.Dr Öğretim Görevlisi, 1 Öğretim Görevlisi, 253 Doktor Araştırma Görevlisi, 1 Araştırma Görevlisi, 7 Uzman olmak üzere toplam 467 Öğretim Elemanı görev yapmaktadır.1982 yılında 52 öğrenci ile eğitim öğretime başlayan Fakülteden 1926 doktor mezun oldu. EKİM 2001 tarihi itibariyle toplam öğrenci mevcudu 1068’dir. Fakültenin yeniden yapılanma süreci 1996 Yılında başladı. Anfiler, laboratuarlar, kadavra salonu, bilgisayarlı multidisiplin laboratuarı, bilimsel araştırma laboratuarı, merkez kütüphanesi, modern eğitim-öğretim araçlarıyla donatıldı.Ayrıca, spor kompleksi, satranç ünitesi ve peyzajı yapılmış olan Fakülte bahçesi ile kafeterya öğrencilerin hizmetine girmiş bulunmaktadır. Öğrencilerimize yönelik santranç turnuvası, halı saha futbolu, basketbol ve veleybol yarışmaları düzenlendi. Sosyal ilişkileri güçlendirmek amacı ile mezuniyet törenleri, yemekleri, geziler ve piknikler, çay partileri, yıl sonu konserleri verildi. Fakültemizin kendi imkanları ile kurduğu Tıp Fakültesi Klasik Türk Müziği Korosu değişik zamanlarda konserler verdi. Bu sosyal, kültürel ve spor etkinlikleri ile öğrenci, öğretim üye ve elemanlarının kaynaşmalarına çalışılmış bu sayede eğitim-öğretim seviyesini en üst düzeye çıkarmak hedeflendi. Çalışmalarımız aynı hızla devam etmektedir. 
Fakültemiz son beş yıl içinde 13 sağlık taraması yaptı. Hastanede yatan Çocukların Eğitimi amacı ile Hastane Okulu kuruldu. Son beş yıl içinde 507 bilimsel konferans, 1844 seminer yapıldı. Bilimsel Toplantılara katılanlar yurt içi 1494 kişi, yurt dışı 428 kişidir. Sonuçlandırılan bilimsel araştırma sayısı 1599’dur.8 İdari personel 13. maddeye göre başka Fakülte ve Yüksekokullarda görev yapmaktadır. Kuruluşundan bugüne kadar Fakültemizde 6 Dekan görev yapmıştır. 7. Dekanımız Prof.Dr.Uğur ERONGUN hizmetlerine devam etmektedir. 
Bölgenin en büyük Tıp Merkezi olan 950 yatak kapasitesi ile Fakülte Hastanesi 30 yataklı Seyyar Cerrahi Hastanesini kendi imkanları ile faaliyete geçirdi. 30 Nisan 2001 tarihinde Sayın Cumhur Başkanımızın da katılmış olduğu Karapınar bölgesinde 4 dorse, 10 çadır ve 120 kişilik kadrosu ile Ülkemizin hizmetinde olduğunu göstermiş ve bölge halkına hizmet sunmuştur. Çevre il ve ilçelerde sağlık taramaları yapıldı ve yapılmaya devam edilmektedir. 
Adres: Konya Beyşehir Çevre Yolu Akyokuş Mevkii 
Telefon: (332) 3232600 40 Hat Pbx 
Fax: (332) 3232641 
E-Mail: mtip@selcuk.edu.tr 

Teknik Eğitim Fakültesi: 

Teknik Eğitim Fakültesi Bakanlar Kurulu’nun 9.9.1997 tarihli toplantısında Üniversitemizin 14. Fakültesi olarak kurulmuştur. Fakülte teknik branşlarda öğretmen yetiştirecektir. Teknik Eğitim Fakültesi’nin, ülke ve bölge öncelikleri dikkate alınarak Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği ve Otomotiv Öğretmenliği Programlarına normal öğretime öğrenci alınması planlanmış ve bu teklif Y.Ö.K. Yürütme Kurulunun 18.2.1998 tarihli toplantısında uygun görülerek sözkonusu fakültenin 1998-1999 öğretim yılında, iki bölümde 30’ar öğrenci ile eğitim öğretime başlaması kabul edilmiştir.Fakültemiz 2003-2004 döneminin başında yeni binasına taşınmıştır.Fakültemiz 2003-2004 öğretim yılı itibariyle Bilgisayar Sistemleri Eğitimi normal öğretiminde 224 öğrenci,ikinci öğretiminde 175 öğrenci , Makine Eğitimi normal öğretimde 172 öğrenci,ikinci öğretiminde 126 öğrenci, Elektronik Eğitimi normal öğretiminde de 39 öğrenci olmak üzere toplam 737 öğrenci ile eğitim-öğretime devam etmektedir. Bilgisayar Sistemleri Eğitimi bölümünde 1 Prof.Dr. 1 Öğretim Görevlisi Dr. 3 Öğretim Görevlisi, 8 Araştırma Görevlisi olmak üzere 14 Akademik personel bulunmaktadır.Makine Eğitimi bölümünde 3 Doç.Dr. 1 Yrd.Doç.Dr. 1 Öğretim Görevlisi Dr. 2 Öğretim Görevlisi, 6 Araştırma Görevlisi olmak üzere 13 Akademik Personel bulunmaktadır.Eğitim Bölümünde 1 Yrd.Doç.Dr. 1 Öğretim Görevlisi Bulunmaktadır Veteriner Fakültesi: 

Veteriner Fakültesi eğitim-öğretime, ülkemizin önemli bir hayvancılık merkezi olan Konya’da, Selçuk Üniversitesi bünyesinde 01 Kasım 1982 tarihinde geçici olarak Çimenlik semtindeki Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvan Sağlığı Memurları Meslek Lisesi’nin binalarında; kurucu Dekan Prof.Dr. Hümeyra ÖZGEN yönetiminde başladı. Buradaki mevcut binalara ilaveten, 1985-1987 yılları arasında yapılan dersaneler, laboratuvarlar ve öğrenci kafeterya binalarında fakültenin tüm birimleri 1991 yılına kadar öğretime devam etti. Kampüs’te dersane ve laboratuvarları tamamlanan Temel Bilimler Bölümü, yeni binasına taşındı. Aynı yıl Buzlukbaşı Mevkiindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan devralınan prefabrik binalara Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü taşındı. Aynı alanda fakültenin Besi Sığırcılığı Deneme Ahırı inşaatı tamamlanarak hizmete girdi. 1994 yılında Kampüs’te Et ve Süt Ürünleri Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Ünitesi hizmete açıldı. 
Kampüs alanında yapılanmasına hızla devam eden fakültenin Hastalıklar ve Klinik Bilimleri Bölümü binası, Laboratuvar Hayvanları Yetiştirme ve Uygulama Ünitesi ile Buzlukbaşı’ndaki köpek barınakları 1997’de tamamlanarak hizmete sunuldu. Klinik bilimleri dışındaki tüm bölümlerin kampüs alanına taşınma işlemleri 1997 yılında tamamlandı.S.Ü. Veteriner Fakültesi üzerine düşen görevin önemi ve ciddiyeti içerisinde hızlı bir gelişme göstererek ülkemizdeki 14 aktif Veteriner Fakültesi içerisinde saygın bir hüviyet kazanmış bulunmaktadır. İdâri yapısında, üç bölüm içerisinde 16 anabilim dalı; Hayvancılık Araştırma ve Uygulama Çiftliği, Döner Sermaye İşletmesi ile Et ve Süt Ürünleri Araştırma-Geliştirme ve Uygulama Ünitesi mevcuttur. 
Adres:Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi 42075 Kampüs/KONYA 
Tel:0.332.2232611 
Fax:0.332.2410063 

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesinide bünyesinde bulundurmaktadır. 

_______________________________ENSTİTÜLER________________________________ 

Fen Bilimleri Enstitüsü: 

1982 yılında kanun hükmünde kararname ile yeniden teşkilâtlanan üniversitemizde, 1984 yılının kasım ayında Enstitümüzde günümüze kadar 592’si Yüksek Lisans ve 253’ü Doktora olmak üzere 845 lisansüstü çalışma tamamlanmıştır. Halen faal olan 33 Anabilim dalında 800’i Yüksek Lisans , 260’i Doktora ve 200 ü tezsiz Yüksek Lisans olmak üzere toplam 1260 öğrenci öğrenim görmektedir. Enstitümüzde halen değişik Anabilim dallarında 165 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.
Adres:Fen Bilimleri Enstitüsü Alaeddin Keykubat Kampüsü KONYA 
Tel : (0-332) 241 05 25 , 223 20 34 
Fax : 241 05 20 
e-mail: fbe@selcuk.edu.tr 


Sağlık Bilimleri Enstitüsü: 

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2547 sayılı kanunun 19. Maddesi hükmü gereğince Rektörlüğe bağlı olarak kurulmuştur.1984 yılında kuruluşunu gerçekleştiren enstitü, üniversitemiz bünyesindeki Tıp ve Veteriner Fakültelerindeki Anabilim ve Bilim Dallarında lisansüstü eğitimi gerçekleştirmek üzere ilk defa 1985-1986 eğitim-öğretim yılında öğrenci almıştır.1988-1989 Eğitim-Öğretim döneminde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,1989-1990 Eğitim-Öğretim yılında Diş Hekimliği Fakültesi,1993-1994 Konya Sağlık Yüksekokulu Eğitim-Öğretim yılında Lisansüstü eğitimine başlandı. 
Adres:Sağlık Bilimleri Enstitüsü Alaeddin Keykubat Kampüsü KONYA 
Tel : (0-332) 241 05 50, 241 00 41/2035 
Fax : (0 332)241 05 51 
E-mail : sagbil@selcuk.edu.tr Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü : 

24 Ocak 1991 tarih ve 20765 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 3699 sayılı kanunla kurulmuştur.Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 23.10.1991 tarih ve 18152 sayılı yazısıyla; Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Tarihi ve Türk Sanatı Anabilim Dallarının açılmasına karar verilmiştir. Enstitümüzün amacı; Türk Dünyası ile ilgili edebiyat, dil, tarih, coğrafya, folklor, sanat ve çeşitli kültürel yapılar üzerinde araştırma, inceleme yapmak, bunların sonuçlarını yayınlamak, konuyla ilgili panel, sempozyum, seminer, konferans v.b. etkinlikler düzenlemektir. 
Telefon: 0.332.241.05.62 - 241.04.47 

_______________________________YÜKSEKOKULLAR____________________________

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu: 

Yüksekokulumuz 1987 yılında Eğitim Fakültesi’ne bağlı Beden Eğitimi ve Spor Bölümü olarak kurulmuştur. 1992 yılında 4 yıllık yüksekokul haline dönüştürülmüştür.Yüksekokulumuz Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Spor Yöneticiliği Bölümü, Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve bu bölümlere bağlı 5 Anabilim Dalı’ndan oluşmaktadır. şimdiye kadar 1500’ü aşkın mezun veren Yüksekokulumuzda toplam 800 öğrenci öğrenim görmektedir.Öğrencilerin %35’i bayan, %65’i erkektir. Halen Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği Bölümlerinde Lisans Eğitimi; Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak Beden Eğitimi ve Spor, Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği Anabilim Dallarında ise Yüksek Lisans eğitimi yapılmaktadır. 

Adres:Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu - Alaeddin Keykubad Kampüsü KONYA-TÜRKİYE 
Telefon: (0 332) 241 1606 

Karaman Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu: 

Karaman Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 18 Kasım 1997 tarih ve 23174 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 97/10204 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur. 1998-1999 Eğitim-Öğretim yılında Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümüyle öğretime başlamıştır. 
Özel Yetenek sınavı sonucunda 100 öğrenciyle eğitime başlayan Yüksekokulumuzun öğrenci sayısı yıllar itibariyle kademeli olarak düşmüş ve yıllık 40 öğrenci kontenjanında karar kılınmıştır. 255 mezunu bulunan Yüksekokulumuzda halen 170 öğrenci öğrenim görmektedir. 
Karaman Yunus Emre Kampüsü içerisinde diğer üniversite birimleri arasında yer alan Yüksekokulumuzda öğrencilerin öğrenim gördükleri 1 spor salonu, 1 futbol sahası, 1 atletizm pisti bulunmaktadır. Açık alan spor tesislerinin alt yapı çalışmaları yürütülmektedir. 
Yüksekokulumuzun 1 Doçent, 6 Öğretim Görevlisi ve 10 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 17 akademik kadrosu bulunmaktadır. 
Adres : Karaman Beden Egitimi Ve Spor Yükseokulu Urgan Bogazi Yunus Emre Kampüsü Karaman 
Tel No: 0338 214 57 96 
Fax No: 0338 212 47 00 

Karaman Sağlık Yüksekokulu: 

Selçuk üniversitesi Karaman Sağlik Yüksek Okulu (4 yillik) Hemşerilik lisans Eğitimi vermekte olup,Bakanlar kurulunun 96/8655 sayili kararıyla 02,11,1996 tarih ve 22805 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.1997-1998 eğitim-öğretim yılında 34 öğrenci ile eğitim-öğretime başlamistir.Tek katli 9036 metrekare açık alani ve1500 metrekare kapalı alanı mevcuttur.Kapalı alan içerisinde 3 ‘ü anfi olmak üzere 60 öğrenci kapasiteli 5 sınıf ,1 amfi tipi Teknik oda ,1 tıbbi laboratuar,1 bilgisayar laboratuarı, kütüphane, yemekhane ve dinlenme salonu, kafeterya,öğrenci işleri ,muhasebe,öğretim elemanlari ve diğer bürolardan oluşmaktadır. 1997-1998 Egitim ögretim yılında 34 olan öğrenci sayımız 166 dir 2002-2003 yilinda 3. mezunlarini vererek toplam 64 mezun etmistir.2004 yilinda 4.mezunlari verecektir.
2 öğretim üyesi ,3 ögreti görevlisi,5 arastirma görevlisi ,3 idari personel , 4 hizmetli ve mevsimlik isçi olmak üzere toplam 17 personelimiz bulunmaktadir.Eğitim,öğretim;kendi öğretim elemanlarimizin yaninda Üniversitemiz Tip Fakültesi ile Ankara ,İzmir,Konya ve Karaman’da bulunan fakülte ve yüksek okullarimizdaki ögretim elemanlarimizca yapilmaktadir. 

Uygulama alanlarimiz ;Yüksek okulumuz,karaman devlet hastanesi,SSK ile ilgili sağlik kurum ve kuruluslari ve üniversitemiz tip fakültesidir.Amacimiz; Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdigi hedeften ayrilmadan ,Atatürk ilke ve inkilaplarina,Anayasanin temel ilkelerinde belirtilen Türk milliyetçiligine bağlı ,türk milletinin ,Ahlaki,manevi,insani ve Kültürel değerleri benimseyen ,koruyan ve gelistiren ,insanlar arasinda dil.din,irk ve cins ayrımı gözetmeksizin herhal ve şartlarda görev aşki ile dolu birer profesyonel sağlık personeli yetiştirmektir.Mezun olan ögrenci lerimiz,mesleklerinin temel işlevi gereği Koruyucu Saglik hizmetleri vermekte olup,Kamu yada özel Tesebbüslerde çalisma olanaklarina sahiptirler,ayrica özel Saglik klinikleride açarak mesleklerini icra edebilirler. 
Selçuk Üniversitesi Karaman Meslek Yüksekokulu Karaman 
Tel:0-338-2171363 
Fax:0-338-2171362 

Konya Sağlık Yüksekokulu: 

Hemşirelik,Ebelik bölümleriyle öğrenci yetistirmektedir.Ayrıca bu yüksekokullardan ayrı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu ilede eğitim vermektedir. 

__________________________MESLEK YÜKSEKOKULLARI_________________________

Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulu: 

32 derslik ve idari büroların bulunduğu Yüksekokul binası zemin +3 katlı olup; zemin katında 500 kişilik öğrenci kantini, seminer salonu, Doktor odası ve internet odası bulunmaktadır. Kız yurdu kampüs içerisinde, 5 katlı ve 200 öğrenci kapasiteli olup zemin katı yemekhane olarak kullanılmaktadır.Yüksekokulumuz binasında 3 adet bilgisayar laboratuarı, 2 adet data-show cihazı ve 10 adet mikroişlemci deney seti bulunmaktadır.Yüksekokulumuzda futbol, basketbol, voleybol sahaları ile tenis kortu ve masa tenisi bulunmaktadır. Ayrıca kantin işletmeciye ait 3 adet bilardo ve langırt masası mevcuttur.Yüksekokulumuzda S.Ü. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı kız öğrenci yurdunda kalacak öğrenci ücretleri 2003-2004 Eğitim-Öğretim Güz dönemi için aylık 75.000.000 T.L. alınmıştır. 2003-2004 Eğitim-Öğretim yılında 3 kap yemek 1.000.000 TL ücret karşılığında verilmiştir. 2004-2005 Eğitim-Öğretim yılı için yemek fiyatları yıl içerisinde belirlenecektir. 
Telefon: 0 332 461 28 90 – 91- 93 
Faks: 0 332 461 28 92 Akşehir Meslek Yüksekokulu: 

Selçuk Üniversitesi Akşehir Meslek Yüksekokulu, 1989-1990 öğretim yılında Ana İşhanının üç katının kiralanmasıyla Turizm-Otelcilik programına ön kayıt yöntemiyle 26 öğrencinin alınmasıyla öğretime açılmıştır. İlk aşamada Yüksekokulun ihtiyaçlarının karşılanmasında Akşehir Belediyesi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Vakfı ile Akşehir’i Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneğinin katkıları olmuştur. Binanın kalorifer teşkilatı, öğrencilerin yararlanması için bir fırınlı ocak ilk TV. Vakıf tarafından alınıp Yüksekokulumuza hibe edilmiştir. Meslek Yüksekokulunun ilk kurucu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Servet ÖZDEMİR Yüksekokul Sekreteri ise M. Zeki TÜRKER ’dir. İlk öğretim yılında okulun kadrolu öğretim elemanı bulunmadığından dersler; S.Ü. Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Ramazan ARI, Dr. Zekeriya BÜLBÜL ile Anadolu Üniversitesi Afyon İktisadi ve İdarî Bilimler Fakültesinden Doç. Dr. Halim SÖZBİLİR, Yrd. Doç. Dr. H. Hüseyin BAYRAKLI, Yrd. Doç. Dr. Kemaleddin CONKAR, Yrd. Doç. Dr. Mehmet ERKAN geçici görevlendirmeler yoluyla eğitim-öğretim hizmetleri yerine getirilmeye çalışılmıştır. 
1990-1991 öğretim yılında Yüksekokul Müdürlüğüne Yrd. Doç. Dr. Zekeriya BÜLBÜL atanırken, Yüksekokul Sekreterliğine ise Akşehir-Selçuklu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Gökhan Tarıman CENİKOĞLU yatay geçiş yoluyla getirilmiştir. Bu öğretim yılında da Muhasebe programı açılarak öğrenci kontenjanları iki katına çıkarılmıştır. Turizm-Otelcilik programının Meslekî Yabancı Dili İngilizce iken görülen lüzum üzerine Almanca’ya çevrilmiştir. 
Öğr. Gör. Nafiz BATUR, göreve başladıktan sonra Müdür Yardımcılığına getirilmiştir. Bu dönemde bir Öğrenci Derneği kurulmuş ve birçok araç-gereç okula kazandırılmıştır. Okulun bütçesi ile dernek imkânları birleştirilerek alınan ders araç ve gereçleri arasında masa, sıra, daktilo, teksir makinesi, radyo, TV, video, faks cihazı, çamaşır makinesi, telefon santrali, hizmet otomobili... v.b. bulunmaktadır. 
Turizm-Otelcilik Programı öğrencilerine "Uygulama Alanı" olarak Sümer Apt. A-Blok 2. Katında bir daire kiralanarak içerisi o günün imkânları ölçüsünde tefriş edilmiştir. Ayrıca Turizm-Otelcilik öğrencileri Öğretmenevi, Askeri Gazino, Hıdırlık Dağ Oteli ile Ilgın Şeker Fabrikası Sosyal Tesislerinde de zaman zaman uygulamalı derslerini yapmışlardır. 

1992-1993 öğretim yılında öğretim elemanı alımına devam edilmiş; İşletme derslerine Niğde MYO. Sekreteri İbrahim KAYNAR ile Konya-Meram Halk Eğitim Merkezi öğretmeni Raif PARLAKKAYA, Turizm-Otelcilik derslerine Kadir ÖZTAŞ, İktisat derslerine ise açıktan öğretim görevlisi statüsünde Ayşegül ATABEY atanmışlardır. Bunlardan Öğr. Gör. İbrahim KAYNAR bir süre sonra münhal bulunan ikinci müdür yardımcılığına getirilmiştir. 
18 Eylül 1990-27 Ağustos 1993 tarihleri arasında Yüksekokul Müdürlüğünü yürüten Yrd. Doç. Dr. Zekeriya BÜLBÜL döneminde Akşehir İlçe merkezine 10 Km. mesafede Alanyurt Köyü Kozağaç mahallesi civarında bulunan Hazineye ait arazi, tarafların Meslek Yüksekokul yapılmak şartıyla uzlaşmaya varmaları üzerine 65.000. m² lik kısmı, Kampüs Alanı olarak Üniversitemize tahsis edilmiştir. Üniversitemiz, bu arsanın da 18.000 m² lik parselini Öğrenci Yurdu yapılmak kaydıyla Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Müdürlüğüne bağışlamıştır. İnşaatı önce 250 kişilik olarak projelendirilen Öğrenci Yurdu daha sonra 500 kişilik kapasiteye ulaştırılarak tamamlanmıştır. 
Adres : Selçuk Üniversitesi Akşehir Meslek Yüksekokulu Kozağaç Mevkii Akşehir - KONYA 
Telefon:332.811 01 17 (2 Hat) 
Fax:0.332.811 01 21 
e-mail: aksehirmyo@selcuk.edu.tr 

Bozkır Meslek Yüksekokulu: 

Yüksekokul 1994-1995 Egitim Ögretim yilinda Harita Kadastro programi ile Bozkir Belediye’sinin geçici olarak verdigi binada egitime baslamis olup 1995-1996 Egitim Ögretim yilinda Elektrik programi açilmis 1998-1999 Egitim Ögretim yilinda da Bilgisayar programi açilmistir. Bozkir Belediyesi tarafindan verilen arazi üzerinde Selçuk Üniversitesi Rektörlügü tarafindan bina yapimi tamamlanarak 2000-2001 Egitim Ögretim yilinda kendi binasinda egitime baslamistir.Halen 3 program ile devam etmektedir. 


Çumra Meslek Yüksekokulu : 

Meslekyüksek okulumuz 1992 yılında kurulmuş, eğitim ve öğretime Konya’da Alaaddin Keykubat Kampüsünde başlamıştır. Daha sonra Çumra ilçesinde, önce bir ilkokul da ve sonra bu günkü binasında sürdürmektedir. Dört programda eğitim veren Yüksekokulumuz fiziki yapılanma, ders araç gereç, bilgisayar labaratuvarı ve mesleki çalışma labaratuvarları ile yeterli hale getirilmeye çalışılmaktadır. 1999 yılında üç yeni program açılması "YÖK" tarafından uygun görülerek program sayısı yediye çıkarılmış ancak öğrenci alınamamıştır. 
Ülke sanayisi ve tarımın ihtiyaç duyduğu kaliteli ara eleman yetiştirmeyi amaç edinen yüksekokulumuz bazı sosyal tesisler ve yeni yapılanma sorununu çözdüğü taktirde yeni açmış olduğumuz "Plastik Teknolojisi " programına öğrenci alınacaktır. 
"MAKİNA" programına 2003-2004 Öğretim yılında öğrenci alınmıstır. 
Onbir yıllık geçmişi bulunan Meslek Yüksekokulumuz bölge ve ülkeye önemli katkıları yanında Çumra’ya maddi katkıları ve sosyal açıdan da fayda sağlamaktadır. Yüksekokul öğrencilerimizin sağlık, huzur ve güven içersinde Ülkemiz Sanayi ve tarımının istifadesine sunmaktan mutluluk duymakta, daha güzele ulaşmak için birlikte gayret göstermeyi hedef edinmektedir. 
Adres:Selçuk Üniversitesi Çumra Meslek Yüksekokulu 42500 Çumra- Konya-TÜRKİYE 
Tel:+90-332-4475621 
Fax:+90-332-4473425 
e-mail:cumramyo@selcuk.edu.tr 

Doğanhisar Meslek Yüksekokulu: 

Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama,Muhasebe bölümleriyle eğitim ve öğretim vermektedir. 
Adres Doğanhisar Meslek Yüksekokulu Konya/Doğanhisar
Tel : 0332 556 1001 
Fax : 0332 556 1004 
e-mail: doganhisarmyo@selcuk.edu.tr 

Ereğli Meslek Yüksekokulu: 

Selçuk Üniversitesi Ereğli Meslek Yüksekokulu 1987 yılında, Milli Eğitim Bakanlığı’nca geçici olarak tahsis edilen İvriz Anadolu Öğretmen Lisesi’ne ait ek binada Makine, İnşaat, Tekstil Teknik programlarında öğrenime başlamıştır. 1993–1994 Öğretim yılı sonuna kadar bu binada faaliyet göstermiştir. Bina ve diğer fiziki kapasite yetersizliğinden program sayısında artış yapılamamıştır.Yüksekokulumuz 1994-1995 öğretim yılından itibaren Kredi Yurtlar Kurumu tarafından 400 yataklı Yüksek öğrenim öğrenci yurdu olarak yapılan ve yüksekokulumuza geçici olarak tahsis edilen binada eğitim öğretimi sürdürmüştür. 1995-1996 öğretim yılında Bilgisayar programcılığı ve Elektrik Programı, 2001-2002 öğretim yılında da Elektronik Haberleşme ve Moda Konfeksiyon Programları yüksekokulumuz bünyesine dahil edilmiştir. Aynı zamanda Bilgisayar, Elektrik, İnşaat, Makine ve Tekstil Programlarının ikinci öğretimlerinde de eğitim ve öğrenime başlanılmıştır. Bu programlardan (2002-2003) öğretim yılı sonuna kadar 1772 normal öğretim öğrencisi ve 68 ikinci öğretim öğrencisi mezun olarak diploma almaya hak kazanmıştır. Mezun olan öğrencilerimizin büyük bir çoğunluğunun branşları ile ilgili işlere girerek çalıştıkları tespit edilmiştir. 
Yüksekokulumuzun kendi binasına kavuşması için yapılan çalışmalar ise 2002–2003 öğretim yılı sonunda tamamlanmıştır. Yüksekokulumuz 190.000 m2 arsa içersinde, 1100 m2 zemin üzerinde inşa edilmiş ve 4400 m2 kapalı alana sahiptir.Yüksekokulumuz kurulduğu günden itibaren ilçemizde kültürel, sosyal ve teknik alanda çeşitli panel ve konferanslar düzenlemiştir. Bu çalışmalarla ilçe ve çevresindeki insanlarla iletişim kurularak faydalı olunmaya çalışılmıştır. Bu hizmetlerin bundan böyle periyodik olarak devamının sağlanması düşünülmektedir. İlçemizdeki kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre bilimsel olarak danışmanlık ve rehberlik hizmetleri artarak devam etmektedir. 
Bilgisayar Programcılığı, Elektrik, Elektronik Haberleşme, İnşaat, Makine,Tekstil bölümleriyle eğitim ve öğretime devam etmektedir.
Adres: Selçuk Üniversitesi Ereğli Meslek Yüksekokulu Ereğli / KONYA 42310 
Tel: 0 (332) 712 74 24 
Fax:0 (332) 712 74 25 

Ermenek Meslek Yüksekokulu: 

Selçuk Üniversitesine bağlı Ermenek Meslek Yüksekokulu 1991-1992 öğretim yılında İnşaat Programı ile öğretime başlamıştır. 1993-1994 öğretim yılında Elektrik Programı, 2001-2002 öğretim yılında da Bilgisayar Programcılığı Programı, İnşaat (İ.Ö) ve Elektrik (İ.Ö) programlarının açılmasıyla bölüm sayısı 3’ e yükselmiştir. 2002-2003 öğretim yılında ise; bu bölümlere ek olarak Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö), Muhasebe Programının açılmasıyla 4 bölüm olarak yüksekokulumuz öğretimine devam etmektedir. 
e-mail : ermenekmyo@selcuk.edu.tr 

Hadim Meslek Yüksekokulu: 

Selçuk Üniversitesi’ne bağlı Hadim Meslek Yüksekokulu, 1992 yılında kurulmuştur. 1992 yılında Harita-Kadastro, 1993 yılında Arıcılık ve Bağcılık programları,1994 yılında Makine-Resim Konstrüksiyon programı,2002 yılında Harita Kadastro Programı II. Öğretim,2003 yılında da Makine Programı açılmıştır.Okul bünyesinde 9 akademik, 9 idari olmak üzere 18 personel çalışmaktadır. 
S.Ü. Hadim Meslek Yüksekokulu 42830 Hadim/KONYA 
Tel&Fax: 0 332 4181841 -4181842 

Huğlu Meslek Yüksekokulu: 

1996 yılına kadar öğretimini S.Ü. kampüsünde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu binasında sürdürmüştür. Yüksekokulumuz 1996 yılında Huğluya taşınmış ancak kendi binası olmadığı için Huğlu Endüstri Meslek Lisesi binasında öğretime devam etmiştir. 1996 yılında temeli atılan Yüksekokul binamız Rektörümüz Sn.Prof.Dr. Abdurrahman KUTLU Beyin İnşaatımıza hız kazandırması ile bitirilmiş ve 2002 yılı Kasım ayında Yüksekokulumuz kendi binasına taşınmıştır.8384m. açık alan üzerinde 4000m. kapalı mekana sahip olan Yüksekokulumuzda 17 derslik, 2 Adet Bilgisayar Laboratuarı, Makine Resim Salonu, Makine Atölyesi, Kütüphane, Okuma salonu, Kantin, Konferans salonu, 16 adet büro bulunmaktadır. 
Adres:Selçuk Üniversitesi Huğlu MYO. Konya/Beyşehir/Huğlu 
Telefon : 0332 5161667 - 0332 5161498 
Fax No: 0332 5161666 
email: huglumyo@selcuk.edu.tr 

Ilgın Meslek Yüksekokulu: 

Yüksekokulumuzda 3 atölye ve 2 bilgisayar, l adet Elektrik labaratuvarı bulunmakta, öğrencilerimiz pratik çalışmalarını atölye ve labaratuvarlardan yararlanarak, sürdürmektedirler. 
Makine atölyesinde; Torna, taşlama, planya, matkap tezgahı ve demir testeresi mekanik mengene gibi makineler ile bunların avadanlıkları mevcuttur. Doğalgaz Isıtma ve Sıhhi Tesisat Atölyesinde; Boru bükme makineleri, pafta takımları, çeşitli tesisat malzemeleri kesitleri ile örnek malzemeler ve tesisat işlerinde kullanılan avadanlıklar mevcuttur. İnşaat Atölyesinde; Program ile ilgili malzemeler, Bilgisayar Labaratuvarında; 50 adet faal durumda Bilgisayar ve 2 adet projeksiyon makinesi bulunmaktadır.
Adres: Ilgın Meslek Yüksekokulu Konya-Ilgın Karayolu 83. km. Ilgın / KONYA 
Telefon: 0.332.885 72 62 - 885 72 63 69102 (Kampüsten direk hat) 
Fax: 0.332.885 73 01 
e-mail: ilginmyo@selcuk.edu.tr 

Kadınhanı Meslek Yüksekokulu: 

Selçuk Üniversitesi KadınhanıMeslek Yüksekokulu Kadinhani/KONYA 
Tel: 0.332. 8340306 
Fax: 0.332.8340305

Karaman Meslek Yüksekokulu: 

Karaman Meslek Yüksekokulu, Selçuk Üniversitesine bağlı olarak 30.03.1987 tarihli Yükseköğretim Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Aynı yıl açılan “Tarım Alet ve Makineleri “ ve “Gıda Kalitesi ve Sağlık Kontrolü” (Programın yeni adı Gıda Teknolojisi) Programları ile eğitim-öğretime başlamıştır.Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim-öğretim kalitesini artırmak için laboratuar ve atölyeler kurulmuştur. Ayrıca Milli Emlak Müdürlüğü tarafından okulumuza hibe edilen arazilerde üretime yönelik faaliyetler sürdürülmekle beraber, 1990 yılında Yüksekokulumuzun Döner Sermaye İşletmesi kurulmuştur. 
Santral: 0338 213 57 85 
Fax: 0338 212 63 53 

Karapınar Meslek Yüksekokulu 

Selçuk Üniversitesi Karapınar Meslek Yüksekokulu KARAPINAR / KONYA
Telefon: (0332) 755 68 96 - 97 - Fax: (0332) 755 60 33 
E-mail: karapinarmyo@selcuk.edu.tr 

Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu: 

30.09.1994 tarihli Yüksek Öğretim Kurulu toplantısında kurulması kabul edilen Kazımkarabekir Meslek Yüksekokulu 1995-1996 Eğitim-Öğretim yılında İktisadi ve İdari Bilimler Bölümüne bağlı olarak Mahalli İdareler ve Turizm Rehberliği Programları ile Eğitim ve Öğretime başlamıştır. Daha sonraları Büro yönetimi ve Sekreterlik bölümü de okulumuza eklenmiştir. Üç bölüm ile öğrenime devam eden okulumuz şu anda Mahalli İdareler ve Büro yönetimi ve Sekreterlik bölümleriyle Eğitim ve Öğretimine devam etmektedir. 

Kulu Meslek Yüksekokulu: 

Yüksekokulumuz 1995-1996 Öğretim Yılında “İnşaat Teknikerliği” ve “Makine Teknikerliği” programlarıyla öğretime başlamıştır. Yüksekokulumuz bünyesindeki programlardan bu güne kadar 72 kız, 271 erkek olmak üzere 263 öğrenci mezun olmuştur. Halen Okulumuz bünyesinde 42 kız, 101 erkek olmak üzere toplam 143 Öğrenci eğitimine devam etmektedir.Yüksekokulumuzun yeni binasının tamamlanmasıyla eğitime 2001 – 2002 Öğretim yılında yeni binasında başlamıştır. 1.250 m2 ‘lik bir alan üzerine yapılan Yüksekokulumuzun Kampus alanı toplam 12.000 m2 ‘dir. Toplam 3.800 m2 kapalı alana ek olarak 10.750 m2 açık kullanım alanı mevcuttur.Yüksekokulumuz binasının 10 derslik, 1 Bilgisayar Laboratuarı, 3 Atölye, 1 Teknik Resim Salonu, 1 Cinevizyon-Toplantı Odası, 10 Öğretim elemanı odası, 10 İdari Personel Odası, 1 Yemekhane ve 1 Kantin Bulunmaktadır.Yüksekokulumuzda 3 Akademik, 4 İdari, 6 Sözleşmeli olmak üzere toplam 17 Adet personel görev yapmaktadır. 

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu: 

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilim1er Meslek Yüksekokulu Üniversitemizin en eski Yüksekokullarından birisidir. 1975 yı1ında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Yabancı Diller Yüksekokulu olarak kurulmuştur. 1980 yılında Yabancı Diller Yüksekokuluna İşletme-Muhasebe programı eklenmiştir. 
1982 yılında YÖK Kanunu ile Yüksekokullar Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Üniversitelere intikal etmiş ve Yabancı Diller Yüksekokulu, Konya Meslek Yüksekokulu olarak Selçuk Üniversitesine gelmiştir. Konya Meslek Yüksekokulu, Teknik, Sosyal ve Sağlık programlarından oluşan bir Yüksekokul olarak 1990 yılında üç Meslek Yüksekokuluna ayrılmıştır. Okulumuz 1990 yılından bu yana Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu adı altında S.Ü. Alaeddin Keykubat Kampüsünde Öğretim ve Eğitim Hizmetini sürdürmektedir. 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu: 

Yüksekokulumuz 09.02.1989 tarihinde yapılan Yükseköğretim toplantısında, Konya Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Sağlık Programlarının ayrılması ile kurulmuş ve 1989-1990 öğretim yılında eğitim-öğretime başlamıştır. Başlangıçta Hemşirelik, Tıbbi Laboratuvar Programları bulunan Yüksekokulumuz, 1992 yılında Ebelik, 1998 yılında Radyoloji Programlarının açılması ile gelişimini sürdürmüştür.1997-1998 Eğitim-Öğretim yılında, Sağlık Yüksekokulu’nun kurulması ile Hemşirelik ve Ebelik programlarını bu okula devreden Yüksekokulumuz, Tıbbi Laboratuvar (Normal ve İkinci Öğretim) ve Radyoloji (Normal ve İkinci Öğretim) Programları ile eğitim-öğretimini sürdürmektedir.Yüksekokulumuz ile Meram Tıp Fakültesi Hastanesi ve Konya Numune Hastanesi arasında yapılan protokoller gereği, öğrencilerimizin eğitiminde önemli yer tutan uygulamalı derslerin sürdürülebilmesine zemin hazırlanmaktadır. Ayrıca 2003 sonlarına doğru Alaaddin Keykubat Kampüsündeki kendi binasına taşınması planlanmaktadır. Burada Kampüs ortamının sağladığı avantajların yanısıra modern laboratuvarlarımız ile eğitim-öğretimin kalitesi artırılabilecektir.Yüksekokulumuzda halen 186’sı Tıbbi Laboratuvar ve 172’si Radyoloji programında olmak üzere toplam 358 öğrenci öğrenim görmektedir. 
Telefon:0332 237 13 67-68 - 0332 233 05 45 
e-mail: shmyo@selcuk.edu.tr 

Sarayönü Meslek Yüksekokulu: 

Yüksekokulumuz, 1992-1993 öğretim yılında Harita-Kadastro ve Sıhhi Tesisat Programları ile İsmet ve Ümmühan Önal İlköğretim Okulu binasında öğretime açılmıştır. Bir öğretim yılını burada tamamladıktan sonra Özel İdare tarafından restore edilen tarihi Merkez İlköğretim Okulu eski binasına taşınmıştır. Bu binada 4 derslik, 1 atölye, 1 kütüphane, 1 teknik resim salonu ve 1 kantin mevcuttur. Sıhhi Tesisat Programının ismi; 1999 yılında Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi olarak değiştirilmiştir.İlçemiz Yukarı Mahallede, Ankara yolu üzerinde bulunan 161.000 m2 hazine arazisi 1993 yılında Yüksekokulumuz adına tescil ettirilmiştir. 1994 yılında hizmet binamızın ihalesi yapılarak inşaatına başlanmıştır. 2000 yılında inşaat tamamlanmış ve Yüksekokulumuz 2000-2001 öğretim yılında kendi binasında eğitim-öğretime başlamıştır. 
Mevcut iki programa ilave olarak 2001-2002 öğretim yılında Bilgisayar Teknolojisi ve Programcılığı, Fidan Yetiştiriciliği, Tohumculuk, Bitkisel Ürünlerde Muhafaza ve Depolama programları da açılmıştır.Yüksekokulumuz, Konya şehir merkezine 50 km ve Üniversitemizin Alaaddin Keykubat Kampüsü’ne 30 Km. uzaklıkta olup, Konya ile ulaşımı kolay sağlanmaktadır. Bu nedenle bazı öğrencilerimiz Konya’dan gidip gelmektedirler. 
Adres: S. Ü. Sarayönü Meslek Yüksekokulu Ankara Yolu Üzeri 2. km 42430 Sarayönü / KONYA 
Telefon: 0.332.617 31 59 - 0.332.617 28 00 
Fax: 0.332.617 31 58 
e- mail: sarayonumyo@selcuk.edu.tr 

Seydişehir Meslek Yüksekokulu: 

Okulumuzda halen 126 kız 753 erkek öğrenci olmak üzere toplam 879 öğrenci eğitim-öğretim görmektedir. Bugüne kadar 1233 öğrenci mezun verilmiştir. Bu mezunlarımızdan bazıları dikey geçişlerle başta Selçuk Üniversitesi olmak üzere ülkemizin değişik üniversitelerine (İstanbul Teknik Üniversitesi-Sakarya Üniversitesi gibi) dikey geçiş yapmışlardır. İ.T.Ü. ve S.Ü.`ne dikey geçiş yapan iki öğrencimiz adı geçen üniversitelerin Maden Mühendisliği bölümlerini birincilikle bitirerek Seydişehir M.Y.O. orjinli olmanın haklı gururunu yaşamışlardır.Ayrıca 2001 yılında Bilgisayar Programcılığı bölümünde eğitim gören bir öğrencimiz de Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümüne dikey geçiş yapmıştır. Gerek yüksek okulumuzdan gerekse dikey geçişle mühendislik fakültelerinden mezun olan öğrencilerimizin kamu ve özel sektörde çok iyi işler yaptıkları haberleri mutlulukla alınmaktadır. 

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu : 

Bugün Konya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak Eğitim-Öğretim yapan Okulumuz ilk olarak, 1978 yılında 1739 Sayılı Kanun ile Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı “Yabancı Diller ve Meslek Yü 


Fakülteler/Bölümleri
Diş Hekimliği Fakültesi(Konya - )
Fen-Edebiyat Fakültesi'ne(Konya - )
Güzel Sanatlar Fakültesi(Konya - )
Hukuk Fakultesi(Konya - )
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi(Konya - )
İlahiyat Fakultesi(Konya - )
İletişim Fakultesi(Konya - )
Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi(Karaman - )
Mesleki Eğitim Fakultesi(Konya - )
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi(Konya - )
Meram Tıp Fakultesi(Konya - Meram)
Selçuklu Tıp Fakültesi(Konya - Selçuklu)
Teknik Eğitim Fakultesi(Konya - )
Veteriner Fakültesi(Konya - )
Ziraat Fakultesi(Konya - )Sayfa Yüklenme Süresi: 0,09 saniye.
İşletici Firma: Furkan Ajans | http://www.konyarehberi.net
Aksinne Mahallesi Gülşen Sokak No: 4 / B Meram / Konya
iletisim@konyarehberi.net    |     Telefon: 0 (332) 351 01 57
Copyright © Star Bilgisayar Yazılım Ofisi 2017
Sitemizdeki tüm görsel ve yazılımsal materyaller izinsiz kullanılamaz. Sitemiz WC3 Standartlarına uygundur. XHTML 1.1  |  CSS 3.0